285b Sr Belaging Gerechtshof Den Haag ECLI NL GHDHA 2020 2005

285b Sr Belaging GEV 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren + TS 120 uren + beslag. Vernietiging. Hoger Beroep Rechtbank Den Haag

285b Sr – telkens belaging; GEV 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren + TS 120 uren + beslag. Vernietiging. Voeging in hoger beroep.

Vrijspraak van tenlastegelegde binnendringen in geautomatiseerd werk (138ab Sr), nu een Facebook-account niet kan worden aangemerkt als een geautomatiseerd werk, de webserver en/of het netwerk en/of de computer(s)(systemen) achter het Facebook-account niet toebehoren aan het slachtoffer en op basis van het procesdossier slechts kan worden vastgesteld dat de verdachte de beveiligingsvraag behorende bij het wijzigen van de inloggegevens van het Facebook-account van het slachtoffer juist heeft beantwoord en vervolgens een nieuw e-mailadres heeft opgegeven en aldus op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld of de verdachte zich daadwerkelijk toegang heeft verschaft tot afgeschermde gegevens in het Facebook-account.

Bewezenverklaring van belaging

Verdachte heeft een stelselmatige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers d.m.v. o.a. het versturen van mails en WhatsApp berichten, het aanmaken van websites met de volledige aanduiding van de voor- en achternaam van een van de slachtoffers, het inloggen op het Facebook-account van een van de slachtoffers en het plaatsen van tatoeages met de naam/initialen van de slachtoffers. De tatoeages leveren naar het oordeel van het hof een inbreuk op, nu de slachtoffers hiervan op de hoogte zijn geraakt. Vanwege ouderdom van de zaak en gedrag van verdachte geen reden tot oplegging van vrijheidsbeperkende maatregelen. Overschrijding redelijke termijn.

Gewezen op het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank Rotterdam van 17 februari 2016 respectievelijk 13 februari 2018 in de strafzaken.

Volledige Uitspraak

Bron Rechtspraak
Aanbevolen artikelen