Rechter verklaart verlengde detentie van Influencer Andrew Tate

De rechter wees ook op wat hij hun “capaciteit en inspanning noemde om permanente psychologische controle over de slachtoffers uit te oefenen onder meer door hun toevlucht te nemen tot voortdurende gewelddaden”.

De Tates worden nog 30 dagen vastgehouden, tot 27 februari, terwijl de politie beschuldigingen van verkrachting en mensenhandel onderzoekt. Beiden ontkennen de beschuldigingen.

In zijn uitleg benadrukte de rechter wat volgens hem het vermogen van de gebroeders Tate was om kwetsbare slachtoffers te identificeren en “hen als de boosdoeners te beschouwen, in plaats van de mensenhandelaars die enorme winsten behalen door hen uit te buiten”.

Zijn verklaring omvatte de beweringen van aanklagers dat vrouwen die door de Tates waren gerekruteerd, gedwongen waren om 12 uur ononderbroken te werken, met slechts vijf minuten pauze, zei hij.

Het schetste ook gedrag dat consistent was met de “loverboy-methode” die vaak door mensenhandelaars wordt gebruikt om vrouwen voor winst naar de seksindustrie te lokken, door te zeggen dat alle vermeende slachtoffers in deze zaak “de beklaagde [s] om aandacht en genegenheid hadden gevraagd”, wat was afhankelijk gesteld van het uitvoeren van activiteiten die de broers inkomen zouden opleveren.

Aanbevolen