Jacobus van der V. Piershil Sextortion ECLI NL RBROT 2023 7418

Meermalen feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen ontucht met iemand beneden de 16 jaar, meermalen dwang, meermalen poging tot dwang en smaadschrift.

Verder heeft de verdachte enkele jaren lang een substantiële hoeveelheid kinderporno verworven, vervaardigd en in bezit gehad, onder andere van de slachtoffers van voornoemde strafbare feiten. In totaal 22 strafbare feiten waarbij de verdachte zich jarenlang op het internet heeft voorgedaan als een tienerjongen van 15/16 jaar en in die hoedanigheid contact gezocht met meisjes in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar.

Hij dwong of probeerde hen te dwingen tot het maken en versturen van naaktfoto’s en foto’s en video’s waarop de meisjes seksuele handelingen bij zichzelf verrichten. Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens in verband waarmee hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar wordt geacht. Aldus wordt opgelegd een GS van 4 jaar waarvan 1 jaar vv met een proeftijd van 3 jaar.

Nu aan de verdachte bijzondere voorwaarden zullen worden opgelegd die onder andere bestaan uit behandeling en begeleiding, acht de rechtbank niet noodzakelijk dat de verdachte na het verstrijken van de proeftijd langdurig onder toezicht kom te staan als bedoeld met de maatregel in artikel 38z Sr. Benadeelde partijen vergoeding cf staffel als opgenomen in het vonnis van deze rechtbank van 18 januari 2022.

Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. J. Verschuren heeft gevorderd:

– vrijspraak van het onder 10 primair en 15 primair ten laste gelegde;
– bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4, 5 primair, 6 primair, 7 primair, 8, 9, 10 subsidiair, 11 primair, 12 primair, 13, 14, 15 subsidiair, 16, 17, 18, 19, 20 primair, 21 en 22 ten laste gelegde;
– veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar en daarbij de bijzondere voorwaarden: meldplicht, ambulante behandeling, contactverbod met de slachtoffers, het vermijden van contact met minderjarigen en het vermijden van kinderporno met toezicht door controle van de gegevensdragers;
– oplegging van een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

Bron Rechtspraak
Aanbevolen