Vrijspraak Belaging Officier van Justitie OM Rotterdam ECLI NL RBDHA 2023 107

Rechtbank Den Haag

Vrijspraak belaging Officier van Justitie OM Rotterdam. Oordeel rechtbank geen wederrechtelijke inbreuk persoonlijke levenssfeer van officier van justitie

De verdachte wordt vrijgesproken van belaging van een officier van justitie. De door de verdachte via haar social media gedane uitingen vormen naar het oordeel van de rechtbank geen wederrechtelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die officier van justitie.

De rechtbank overweegt verder dat het gegeven dat de uitingen niet direct aan de aangeefster zijn geadresseerd en het gegeven dat de verdachte zich op haar social media kanalen ook niet nadrukkelijk tot de aangeefster richt, met zich meebrengen dat de uitingen minder inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de aangeefster dan het geval zou zijn geweest als de verdachte zich wel direct of indirect via haar mediakanalen tot de aangeefster zou richten.

De bijdrage die de verdachte levert aan wat de aangeefster noemt “het bekend maken van de aangeefster in de samenleving” beoordeelt de rechtbank als relatief gering tegenover de bijdrage die de aangeefster daaraan zelf levert in de regionale en nationale nieuwsmedia.

Tenslotte overweegt de rechtbank dat tegenover het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de aangeefster de vrijheid van meningsuiting van de aangeefster staat en haar recht van nieuwsgaring en -verspreiding. In dat kader is de rechtbank van oordeel dat de aangeefster als persofficier van justitie die in het kader van haar werk voor een overheidsdienst de media bedient of van de media gebruik maakt, meer moet dulden ten aanzien van de “herpublicatie” van die overheidsberichten dan wanneer de uitingen het privéleven van de aangeefster zouden betreffen of wanneer de uitingen niet door de overheid in de media zouden zijn gedaan.

Gelet op het bovenstaande is de rechtbank met betrekking tot de primair ten laste gelegde belaging van oordeel dat dit feit niet wettig en overtuigend is bewezen en zij zal de verdachte daarvan dan ook vrijspreken.

Ten aanzien van de subsidiair ten laste gelegde dwang zal de rechtbank de verdachte ook vrijspreken, nu ook ten aanzien daarvan geldt dat de ten laste gelegde uitingen niet als wederrechtelijk zijn aan te merken.

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Volledige Uitspraak : https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:107

In de Media

Sensatie krantjes zijn ook weer bezig, is dit nu echt nodig

AD Rotterdam : https://www.ad.nl/rotterdam/vrouw-maakte-sites-vol-afbeeldingen-van-officier-van-justitie-maar-rechtbank-spreekt-haar-vrij-van-stalken~a0aaf6ff/

Rijnmond : https://www.rijnmond.nl/nieuws/1601201/vrouw-die-verliefd-was-op-officier-van-justitie-vrijgesproken-van-stalken

RD : https://www.rd.nl/artikel/1004814-vrijspraak-voor-stalken-officier-van-justitie

Albrandswaard Dagblad : https://albrandswaardsdagblad.nl/Rotterdam%20&%20Regio/vrijspraak-voor-rotterdamse-vanwege-stalken-officier-van-justitie

Refoportaal : https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/461563/Vrijspraak_voor_stalken_officier_van_justitie/

Bron Rechtspraak
Aanbevolen