Zes Jaar Poging Doodslag ECLI NL RBROT 2022 400

mr. D. van Zetten Officier justitie heeft gevorderd verdenking is dat de verdachte driemaal van zeer dichtbij op de aangever heeft geschoten.

Verdenking is dat de verdachte driemaal van zeer dichtbij op de aangever heeft geschoten, die daarbij twee keer in zijn been is geraakt. Vastgesteld wordt dat de verdachte de schutter is.

De vraag is hoe zijn handelen moet worden gekwalificeerd. Anders dan de verdediging betoogd, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een poging tot doodslag.

Daartoe wordt overwogen dat de wijze waarop is geschoten naar uiterlijke verschijningsvormen zodanig is gericht op het toebrengen van dodelijk letsel dat de verdachte minst genomen de aanmerkelijke kans op het intreden van de dood van de aangever bewust heeft aanvaard.

Officier van Justitie mr. D. van Zetten heeft gevorderd:

– bewezenverklaring van het onder 1 impliciet primair en 2 ten laste gelegde;
– veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar met aftrek van voorarrest;
– tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde strafdeel in de zaak met parketnummer 22-002585-17;

Volledige uitspraak

Aanbevolen