Rechter Catelijne van Breevoort over Vestia sloop van de Tweebosbuurt

Volgens persrechter Catelijne van Breevoort OM Rotterdam staan Vestia en de gemeente Rotterdam in hun recht.

Woningcorporatie Vestia is blij met de uitspraak van de kantonrechter over de renovatie sloop van de Tweebosbuurt. Het geeft duidelijkheid en daarmee kan de sloop ook echt beginnen.In de wijk worden 535 woningen gesloopt. Tientallen bewoners willen niet weg, maar de rechter oordeelde dat hun huurovereenkomst mag worden opgezegd.

Volgens persrechter Catelijne van Breevoort staan Vestia en de gemeente Rotterdam in hun recht. “Er is gekeken naar de plannen die er liggen, de doelen van die plannen en de manier waarop er uitwerking aan wordt gegeven. Wij zeggen dat het klopt. Het plan is solide en redelijk.””We zijn blij met de duidelijkheid. Duidelijkheid voor ons en ook voor de bewoners”, reageert Vestia-directeur Robert Straver. “Het betekent voor ons dat we door kunnen gaan met het proces van het herhuisvesten van de bewoners.

Rechtbank

“De rechtbank keek ook naar nieuwe woningen die Vestia biedt aan de huidige bewoners. Sommigen zijn daar niet tevreden over. Bewoners krijgen een urgentieverklaring en ruim 6000 euro verhuisvergoeding.”Er is vervangende en woonruimte beschikbaar. Naar ons inzicht is die passend. In de regel betekent dat een woning met soortgelijke omstandigheden, maar niet persé exact gelijk aan de woning die men verlaat.

“Met het vonnis kan Vestia uiteindelijk huurders uitzetten. De woningcorporatie hoopt dat het zover niet komt. “Ik garandeer: er komt niemand op straat. Daar doen we echt alles aan.”De bewoners hebben inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan. Dat zal het proces niet vertragen. Vestia hoopt op 1 januari 2020 de woningen leeg te hebben.

Voor de 524 sociale huurwoningen die in totaal gesloopt worden, komen 137 nieuwe sociale huurwoningen terug. Er komen 101 vrijesectorhuurwoningen, die onbetaalbaar zijn voor veel huidige bewoners. 143 woningen gaan de verkoop in, tevens onbereikbaar voor veel huidige bewoners.

Volgens de woningcorporatie is vernieuwing van de buurt noodzakelijk. De woningen zouden zijn verouderd en niets doen leidt volgens Vestia tot problemen in de wijk en een verslechterd imago. Maar buurtbewoners zeggen dat het komt door gentrificatie, het opwaarderen van een wijk ten koste van de armere bewoners.

Havensteder

Heel veel sociale woningen in Rotterdam zijn verouderd, hier in Schiebroek is er ook al een groot blok achter de Albert Heijn tegen de grond gegaan. Een aantal jaar geleden werd ook aangekondigd dat mijn flat tegen de grond zou gaan, later hebben ze dit terug gedraait en werd er aan de buitenkant wat gerenoveerd. De portiekflats zijn verouderd en wordt voor de buhne aan de buitenkant opgeknapt, of het ooit tegen de grond zou gaan is nog maar de vraag. Het kan zomaar .. alleen hoop ik dan niet dat het zoals bij de Tweebosbuurt gaat, gelukkig is deze portiek waar ik in woon van Havensteder en niet van Vestia.

Bron Youtube Rijnmond
Aanbevolen artikelen