Rechtbank Den Haag Vrijspraak van stalking medium Astro TV

Astro Medium stalking Vrijspraak, De rechtbank heft het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis op. Geen inbreuk op persoonlijke levenssfeer en geen stelsmatigheid

Medium van Astro TV werd enige tijd belaagd door een 30 jarige man, hij stuurde haar emails en bezocht zelfs een keer de studio waar de Astro medium aan het werk was. De verdachte was verliefd op het medium. Hij belde haar om tegen betaling door haar ingesproken bandjes te beluisteren. Hij dacht dat zij het tijdens die gesprekken alleen tegen hem had. Ook stuurde hij haar meer dan 150 mails en bezocht hij haar op haar werk.

In de te last gelegde periode vanaf de stopbrief, minder dan drie maanden, 19 reacties op het email-formulier van de door het medium geëxploiteerde website. Formulier aangemerkt als uitnodiging tot contact door het medium zelf. Daarnaast gelet op inhoud en frequentie geen stelselmatige stalking.

De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van belaging in de zin van artikel 285b Sr. De contacten tussen aangeefster en de verdachte zijn in de periode van 9 augustus 2018 tot en met 26 oktober 2018 niet zodanig van aard dat een wederrechtelijke, stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de aangeefster is gemaakt.

Persoonlijke levenssfeer

De 19 contacten zijn mogelijk wel ‘verboden contacten’ in het licht van de stopbrief van 9 augustus, maar bij de strafrechtelijke beoordeling acht de rechtbank van belang dat aangeefster ook na 9 augustus op haar website het publiek – dus ook verdachte – uitnodigt om te reageren. Voorts weegt mee dat de berichten niet zijn binnengekomen in de persoonlijke levenssfeer van aangeefster maar op haar zakelijke website. De berichten zijn ook niet door aangeefster als eerste gezien maar door iemand die kennelijk als webbeheerder optreedt en de berichten heeft verzameld ten behoeve van het dossier.

Gelet hierop zal de rechtbank de verdachte vrijspreken van ten laste gelegde belaging.

De rechtbank heft het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis op. Hierdoor vervallen ook de aan die schorsing verbonden voorwaarden en het elektronisch toezicht op de naleving daarvan. De rechtbank spreekt dit vonnis vervroegd uit omdat de enkelband verdachte onmiskenbaar hindert bij zijn dagelijkse beroepswerkzaamheden.

En terecht, als zij de email berichten niet heeft ontvangen, dan is er inderdaad geen sprake van stelselmatigheid en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Wel heeft de man het medium 1 keer opgezocht, dan is het nog niet stelselmatig. Hij stuurde haar ook nog een ring, en wilde met haar trouwen.

Hij droeg een enkelband voor het feit dat hij zijn vader heeft mishandeld, daarvoor is hij ook opgepakt. Ik heb deze zaak vanaf het begin gevolgd, maar wist niet dat hij in Hoger Beroep is gegaan.

Uitspraak

Bron Rechtspraak
Aanbevolen artikelen