mr. D. van Zetten, mr. M. Reinders Gedragsaanwijzing nr. 2016323751

(3 foto's)

Gedragsaanwijzing gegeven door officieren van justitie mr. D. van Zetten, mr. M. Reinders naar aanleiding ernstige bezwaren bestaan terzake 1 of meerdere strafbare feiten

Notatie : Deze gedragsaanwijzing heb ik zelf gekregen – Haydrion Rayel

Gedragsaanwijzing naar aanleiding ernstige bezwaren bestaan terzake 1 of meerdere strafbare feiten in verband waarmee vree bestaat voor ernstig belastend gedrag van de verdachte jegens de zaak met Parketnummer : 10-080359-17. Gedragsaanwijzing 2 keer gegeven door officieren van justitie Daniëlle van Zetten mr. D. van Zetten en Monique Reinders mr. M. Reinders Openbaar Ministerie Rotterdam.

Art. 509hh Sv

De officier van justitie is bevoegd de verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan een gedragsaanwijzing te geven in geval van verdenking van een strafbaar feit waardoor de openbare orde , gelet op de aard van het strafbaar feit of de samenhang met andere strafbare feiten.

De gedragsaanwijzing blijft maximaal 90 dagen van kracht dan wel, indien dit een kortere periode betreft, totdat het ter zake van het strafbare feit gewezen vonnis onherroepelijk is geworden.

De officier van justitie wijzigt de gedragsaanwijzing of trekt die in indien nieuwe feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Art 184a Sr.

Hij die opzettelijk handelt in strijd met een gedragsaanwijzing , gegeven krachtens artikel 509hh eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie.

You might also like