Lisan Wösten plv hoofdofficier OM Rotterdam, Adviesraad en Taskforce OM

Lisan Wösten is na haar opleiding tot rechterlijk ambtenaar in Rotterdam – in 2002 gestart als officier van justitie bij het OM, aanvankelijk bij het parket Den Haag.

In 2009 maakte zij de overstap naar het Ressortsparket in Den Haag, waar zij tot 2011 werkte als advocaat-generaal en daarna als hoofd van de Legal Office. In 2014 keerde Lisan Wösten terug naar het AP Den Haag als teamhoofd Zware Criminaliteit & Fraude en afdelingshoofd Onderzoeken.

In 2016 werd daar de afdeling Interventies aan toegevoegd. Per mei 2019 werd zij benoemd tot hoofdadvocaat-generaal van het Ressortsparket en werd de plaatsvervanger van de landelijk hoofdadvocaat-generaal.

Lisan heeft ook een Veilige Publieke Taak (VPT). Namens het OM zit Lisan in de Adviesraad voor weerbaar bestuur en is zij lid van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. De vorige minister van J&V heeft deze taskforce ingesteld om geweld tegen hulpverleners terug te dringen.

Lisan Wösten is monitor samen met de portefeuillehouders van alle arrondissementsparketten de landelijke afspraken, die ze met de politie hebben gemaakt over bijvoorbeeld prioritering en afdoening van strafzaken over geweld tegen hulpverleners en anderen met een publieke functie. En we proberen de nakoming van deze afspraken te bevorderen.

Aandacht voor communicatie richting de slachtoffers is daarbij ook belangrijk. De afdoening van dit type strafbare feiten is natuurlijk belangrijk, maar de voorkoming ervan ook. Net als de begeleiding van slachtoffers door de werkgever. Daarom spreekt Lisan Wösten met veel verschillende werkgevers van organisaties die onder de VPT-beroepsgroepen vallen.

 

Aanbevolen