Grondwet : Niemand mag discrimineren vanwege iemands geloof of afkomst

Vandaag is artikel 1 van de grondwet aangepast. In dat artikel staat dat je niemand mag discrimineren vanwege bijvoorbeeld iemands geloof of afkomst.

In dat artikel staat dat je niemand mag discrimineren vanwege bijvoorbeeld iemands geloof of afkomst. Daar wordt nu ook discriminatie op basis van geaardheid of handicap aan toegevoegd.

Wat er gaat veranderen? “Het is allereerst een garantie voor de toekomst. De rechten van LHBTI’ers kunnen nu niet meer ongedaan worden gemaakt, zoals het recht op trouwen en kinderen adopteren. Je ziet in andere landen hoe de wind de verkeerde kant op kan gaan waaien en de haat is toegenomen.”

Een verankering is ook een duidelijke opdracht naar de politiek. “De grondwet is onze hoogste nationale wet. Nu onze rechten zijn verankerd kan er meer worden ondernomen en strengere wetgeving worden gemaakt voor mensen die zich er niet aan houden. Het is een glasheldere opdracht aan de politiek om geweld en pesten aan te pakken en meer werk te maken van acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI+.”

Vandaag kwam die meerderheid er wel en is de toevoeging van seksuele gerichtheid en handicap een feit.

Artikel 1 van de Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Daar wordt nu aan toegevoegd: handicap en seksuele gerichtheid.

Aanbevolen artikelen